Posts Tagged ‘islam’

I s l a m i c App`s ‘‘

نوفمبر 12, 2010

صَبآحْ / مسَآء الحُب للجَميع

اليَوم رَآح أستعرضْ لكُم مَجموعة مِن التطبيقاتْ الإسلاميّة للـ(iPhone / iPod)

طَبعاً كثير مِن التطبيقَات فَادتني جِداً في ديني وَحتى فِي المُحافظة علَى أوقاتْ صلَواتي

نَبدأ !

1.

(Download QamarDeen)
بَرنامج حِساب وَإحصَاء معدّل عِباداتك
هَالبرنامَج أتعبْ أتعَب وَأنا أقولْ رَوووعة
استفدت مِنه في عِدة أشَياء : صَلاة ، صَدقة ، صيامْ
زيَادة علَى أنْ تصميمَه جَميلْ جداً وَيفتح النفس
أنصَح الكلّ بتَحميله

نشُوف مميّزاته وَطَريقة استِخدَامه :

طَبعاً البَرنامَج مقسّم لأربَعة أقسامْ : الصّلاة ، القُرآن ، الصّدقة ، الصّيامْ
رَآح أشرَح أوّل قسمْ وَالبقيّة تعرّفوا علَيهَا بنفسكُم ورَاح تنبَهرُون فيهَا

نشُوف الصّلاة :


هنَا حَاط لكْ جَدول بأيّام الشّهر .. وفيه الصّلوَات ..
نشُوفْ علىَ سَبيل المِثالْ : صَلاة الفَجر لليومْ ..

نَضغط علَى خَانةْ صَلاة الفَجر ورَاح يطلَع لنَا عدّة اختِيارَات بِحسَب حَالة الصّلاة اللّي صَليتها .. تَختار حَالة صَلاتكْ سَواء كَآنت جَماعة أوْ جمَاعة + سنّة أو خَارج الوَقت وَغيره ..

كُل يَوم حدّد حَالة صَلاتكْ وَآخر الشّهر رَاح يطلَع لكْ إحصَائية لِحالة صلَواتك طَوال الشّهر :

( بَيني وَبينكُم اكتشَفت أنْ صَلاتي تحسّنت كثيرْ بفَضل هَالبرنامَج )

 

2.

(Download athkar)
بَرنامَج جَميل جِداً يَشتملْ علَى أذكَار الصّباحْ وَالمسَاء ، أذكَار النّوم ، أذكَار الصّلاة .. أذكَار منوّعَة .. الخ
بِالنسبَة لِي مُمكِن يكُون أهمّ بَرنامج تحطّه عَ الآيفُون هَذا البَرنامجْ .. مَاراح تنسَى أذكَاركْ أبدَاً بِإذنْ الله
أيضَاً تصمِيمه جَميلْ جِداً وَهُو أفضَل بَرنامجْ أذكار خَفيف مِن وجهَة نظَري
مِن مُميّزاته خِدمة الإرسَال للبريدْ أو الفَيس بُوك أو تويتَر أو كرِسَالة نصّية للجوّال

وَاجهة البَرنامجْ :

نَختار أحَد الأقسَام .. علَى سبيلْ المثال أذكَار المسَاء :

خِدمة الإرسَال للشّبكات الاجتمَاعية أو كرِسالة نصّية :

أنصَح الجَميع بتحمِيله

 

3.

Download iPray
Download iPrayLite
بَرنامَج 3×1 :
أذَان + تَحديد للقِبلة + المُناسَبات خِلال السّنة الهِجرية
البَرنامج بِالنسبَة لي أفضَل برنَامج خُصُوصَاً للأذانْ

وَاجهَة البرنَامجْ :

يُمكنكْ  تحَديد الصّلوات اللي رَاح يأذّن فيها عَن طَريق الضّغط علَى الأيقُونة بِالمنتَصَف !

أيضَاً تُوجد خِدمة تحديد القِبلَة .. وَطبعاً لَازم تختارْ مَدينتك مِن الإعدادات < فَيس ينَاظرني يَوم أحطّ القبلَة في مَدينة لَندنْ خخخخ  ..

أيضَاً يوفّر لكْ عَرض للمُناسبَات خِلال السّنة الهجرّية :

بَرنامَج قميييلْ قداً

 

4.

(Download Holy Quran)
بَرنامج القُرآن الكَريم مقدّم مِن بيت التمويلْ الكُويتي
البَرنَامجْ مُتخصّص بعَرض القِرآن الكَريم وَإستِماعه بصُورة تفاعليّة مُيسّرة
يتيحْ البَرنامَجْ لِلمُستَخدم التفاعُل مَع القُرآنْ الكَريم بِسُهُولة وَيُسرمَعْ الإحتِفَاظ بِجَمَالياتْ المُصحَف الشّريفْ مِن خطُوط بِالرّسم العُثمانِي وَنقُوش دَلائلْ الآيَات وَالسّور
مُميّزاتْ البَرنَامجْ : تفسِير الآيَاتْ + تَرجَمتها للانجِليزيّة ، البَحث ، الفَواصِل

وَاجِهَة البَرنامجْ :

إذا بَغينا نشُوف تفسِير الآيَة أو تَرجَمَتها نضغَط علَى رَقم الآية ورَاحْ تطلَع لنا خِيارَات فِي الأسفَل : اخترْ مِنهَا التّفسِير أوْ التّرجَمة أوْ إذا بَغيت تستَمِع لِلآيَة .. أوْ تحط فَاصِل عندَها ..

شخصّياً هَذا البَرنامَج هُو البَرنامج الوَحيد لِلقُرآن علَى آيفُوني

 

5.

(Download alQibla)
بَرنامَج يوفّر لَك أدَاة سَهْلة لتحَديد بِالضّبط اتجَاه القِبلة مِن أيّ مَكان فِي جَميع أنحَاء العَالمْ !
ويتضمّن أيضَاً بَوصلَة رسُومية مَع أجهِزة الاستِشعَار المِغنَاطِيسي وَأوقَاتْ الصّلاة مَع تَنبيِهَات الأذَان
وَيمكِنك العثُور علَى اتجَاه القِبلة مِن أيّ عنوَانْ علَى الأرضْ باستِخدَام مِيزة البَحث ..
أيضَاً يمكنكْ عَرض أوقَاتْ الصّلاة بِاللغة العَربيّة وَالفرنسيّة وَالتركيّة والانجِليزيّة!
(هذَا البَرنامَج لايتطلّب اتصَال بِالانترنِت )

وَاجهة البرنامج :

يمكنكْ تَحدِيد القِبلة مِنْ أيّ مَكان عَبر مِيزة البَحث ..

شَخصيّاً مَاجرّبت هَالبَرنامَجْ لأنّي اكتفيتْ بِبرنَامَج (iPray)

 

 

6.

(Download iZakah)
بَرنامَجْ جَميلْ وَسهل جِداً لحسَابْ الزّكاة ..
يسَاعدكْ ايضاً عَلى الاحتفَاظْ بِسِجلْ لجَميعْ الزّكاة التي دَفعتهَا مُسبَقاً

وَاجِهة البَرنامَجْ :

أتوقّع مِن هِنا تدخّل النّصَاب وَيقُوم البَرنامج بِحسَابْ مقدَار الزّكاة فِيه :

أيضَاً هذا البَرنامجْ مَاجرّبته لأنّي مَا أحتاجَه حَالياً

 

أَخيرَاً ..

هَذا مَاعندي مِن تطبيقَاتْ لليَوم ..  أتمنّى تناَل إعجَابكُم وَتستفيدُون مِنها مثلْ مَا أنا استَفدتْ منهَا ()
الحُقوق مَحفُوظة لِـ Platinum Apple وَلا أبيح النّقل بدُون بذِكرْ المَصدر !